Tin tức
Telecom

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HOÀNG THÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 10 tháng 5 năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần để Ban điều hành báo cáo hoạt động của Công ty trong năm vừa qua, đề xuất Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua phương hướng phát triển mới cho công ty trong những năm tới. Tại đại hội các cổ đông thường niên năm 2023 đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo kiểm toán năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng một số kế hoạch khác.


Tại đại hội, Ông Nguyễn Văn Sinh - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo với cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2022. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác sản phẩm dự án Nhà Ở Cao Tầng và Khu Công Nghiệp, đồng thời bám sát theo các kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. 

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022. Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của HOÀNG THÀNH. Sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.
Share:

Các tin khác