Tuyển dụng
Telecom

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Tuyển nhân viên bán hàng cho dự án.
Yêu cầu: 2 năm kinh nghiệm

hskjhfsifrwoirnjkdsfjlksa
Đăng ký
Đăng ký
Họ tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Tiêu đề (*)
Đính kèm
Nội dung

Các tin khác